Top 5 Friends Challenge

Top 5 Friends Challenge


Sing endi restoran senenganmu?

Rasa senenganmu yaiku?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa sing bakal mbok pilih?

Film apa sing mbok senengi?

Sinetron senenganmu yaiku

Apa sing mbok wedeni?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Apa panganan senenganmu?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?