ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021

ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบฤดูไหน?

คุณฟังเสียงหัวใจหรือสมอง?

คุณจะเลือกพลังแบบไหน?

คุณชอบปาร์ตี้แบบไหน?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณอยากกินอะไร?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณจะเลือกสิ่งไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณพูดอย่างไร?

คุณจะเลือกสีไหน?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณจะเลือกของขวัญแบบไหน?

คุณกำลังมีความสุขหรือโกรธ?

คุณท่องเที่ยวอย่างไร?

คุณเล่นเกมส์ชนิดไหน?

คุณชอบความร่ำรวยหรือความสุข?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณอยากมีเงินหรือมีชื่อเสียง?

คุณชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือไปคนเดียว?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณชอบการสื่อสารแบบใด?

คุณชอบอยู่แบบไหน?

คุณชอบผลไม้ชนิดไหน?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณมาเร็วหรือมาช้าเสมอ?