Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?